آلبوم « تک دکلمه ها » اثر محمود رخشانی

آلبوم تک دکلمه ها

آلبوم « تک دکلمه ها » دارای 29 نغمه توسط محمود رخشانی در سال 1400 اجرا و منتشر شده است. آلبوم تک دکلمه ها را به رایگان از وب سایت نغمه دانلود کنید..

  • 1400
  • 29
  • 7323
  • 1868
  • 115
  • 391

نغمه ها

دیدگاه های کاربران

کاربران تاکنون دیدگاهی در مورد نغمه های معاذ ایجباری ثبت نکرده اند.