آلبوم « بلغ العلی » اثر مسوت کرتیس

آلبوم بلغ العلی

آلبوم « بلغ العلی » دارای 13 نغمه توسط مسوت کرتیس در سال 1398 اجرا و منتشر شده است. آلبوم بلغ العلی را به رایگان از وب سایت نغمه دانلود کنید..

  • 1398
  • 13
  • 4601
  • 2498
  • 77
  • 402

دیدگاه های کاربران

کاربران تاکنون دیدگاهی در مورد نغمه های مجیب الرحمن بلخی ثبت نکرده اند.