هنرمند ناشناس - بیوگرافی و آثار

Unknown Artist
 هنرمند ناشناس

اناشیدی که در مورد هنرمندشون اطمینان نداریم، در مورد هنرمندشون عبارت هنرمند ناشناس درج شده است. لطفا اگر در مورد هنرمند این اناشید اطلاع دارید به ما خبر بدهید.

 • 1
 • 25
 • 6,823
 • 3,012
 • 94
 • 448

دیدگاه های کاربران

 • «فاروق رزم پوش» در 1401/12/2 گفته است:

  بسیار عالی

 • «نعیم خورشیدی» در 1402/6/12 گفته است:

  (pr)زِ نور محمد منور جهان است∆زِ اَقدام او مفتخر آسمان است(pr)هزاران سلام و درود و تحیّات∆بِ روحش زِ اهل زمین و سماوات(pr)بِ میلاد احمد چمن گونه شد دل ∆پر از عطر گل خانه ئ پونه شد دل(pr) زِ نام رسول انجمن نغمه خوان است∆بِ قربان احمد دل و روح و جان است(pr)زِ عطر تو گل های نرگس شکوفا∆ بوَد چرخ گٍردون ز عشق تو پویا(pr)بِقربان تو جان ناقابل ما∆ زِ یاد تو روشن چراغ دل ما(pr)(pr)تو را می ستایم که اهل سنایی∆ مب