معاذ ایجباری - بیوگرافی و آثار

Maaz Ijbari
 معاذ ایجباری

معاذ اجباری؛ ۲۳ ساله، سرودخوانی نوپا و با نوایی زیبا. خوانندگی رو از همان دوره ی راهنمایی دنبال می کرد. از سال ۱۳۹۳ اولین سرودهایش را اجرا کرد و در سال ۱۳۹۵ اولین آلبومش را با همکاری مهرالله مهر منتشر ساخت.

  • 2
  • 13
  • 5,345
  • 2,386
  • 176
  • 243

دیدگاه های کاربران

کاربران تاکنون دیدگاهی در مورد نغمه های معاذ ایجباری ثبت نکرده اند.