معاذ ایجباری - بیوگرافی، آلبوم ها و نغمه ها بیوگرافی، آرشیو آلبوم ها و لیست نغمه های معاذ ایجباری

[ بیوگرافی هنرمند ] درباره ی معاذ ایجباری

Artist Bio

معاذ اجباری؛ ۲۳ ساله، سرودخوانی نوپا و با نوایی زیبا. خوانندگی رو از همان دوره ی راهنمایی دنبال می کرد. از سال ۱۳۹۳ اولین سرودهایش را اجرا کرد و در سال ۱۳۹۵ اولین آلبومش را با همکاری مهرالله مهر منتشر ساخت.