محمد عباس - بیوگرافی و آثار

Mohammad Abbas
 محمد عباس

محمد عباس، حافظ قرآن و منشد خوش لحن چابهاری است که اناشید بس زیبای ایشان به همراه اشعار جذاب و موزون آقای شاهد به گوش خاص و عام رسیده است ضمن آن که برای برخی از اناشیدشان نسخه تصویری هم تهیه شده است که بر جذابیت آثار ایشان افزوده است.

  • 1
  • 12
  • 3,040
  • 922
  • 56
  • 100

دیدگاه های کاربران

کاربران تاکنون دیدگاهی در مورد نغمه های محمد عباس ثبت نکرده اند.