بیوگرافی و آرشیو اشعار
به صفحه اشعار « » خوش آمدید. در این صفحه، اشعار ایشان به همراه لینک نغمه ای که توسط یکی از هنرمندان نغمه دات نت اجرا شده، برای شما عزیزان فراهم آمده است.

بیوگرافی

بیوگرافی ثبت نشده است...

 • بازدیدها
 • 0 گوش داده شده
 • پسندها
 • 0 دانلودها

آرشیو اشعار

 • آروس مبارک ویرایش
  دردانگیں سالونک منی آروس مبارک بات ترا ... شادان ءِ بات تئے زندگی آروس مبارک بات ترا ... تئے نوکیں زند بات په مراد چه کینه ءُ گم دور ءُ شاد ... سوبین ببات ءِ دعا منی آروس مبارک بات ترا ... موسم بهارگاه بیت پدا گل مهبت ءِ پُلّ اں رُداں ... گوں نیکی سینگار دل وتی آروس مبارک بات ترا ... هستیں تماهی مئے دل ءَ سربات ئے تو په منزل ءَ ... نازین ایت حامی گال تئی آروس مبارک بات ترا
  سروده را با نوای مُنشدین زیر بشنوید:
 • سردار عالم ویرایش
  ای سردار ءِ عالم رسول ءِ معظم ... حبیب ءِ خدائے حبیب ءِ خدائے ... تئی نام ءَ کربان سر ءُ چم ءُ مئے جان ... تو مئے پیشوائے تو مئے پیشوائے ... ترا سد سلات ءُ دروت ءُ سلام انت ... اے دنیا ءِ مهکاں چه تئے رژنیں گام انت ... چو ماه ءِ چهارده تئے هسن ءِ جلوه ... تو شمس الضحائے تو شمس الضحائے ... سبک دات اَنت مهراں تئے دوزواه ءُ یاراں ... رسینت انَت په ما دین ءُ قرآن ءُ ایماں ... تئے شیدا ءُ کولیگ صحابه صحابه ... تو مهبوب ءِ مائے تو مهبوب ءِ مائے ... کدی بی نسیب ءَ هما وهد ءُ نوبت ... بیایاں تئے روضه کناں من زیارت ... چه دوری منی دل زروک ءُ زران انت ... مئے درداں دوائے مئے درداں دوائے ... تو بی مثل ءُ درور سروک ءُ مئے سرور ... اے زند ءِ کرار انت تئی راه ای رهبر ... تئے ناتاں زبان گنگ ءُ حامی انت حیراں ... نبی مصطفائے نبی مصطفائے
  سروده را با نوای مُنشدین زیر بشنوید:
 • بهار زمین ویرایش
  ای حبیب خدا خاتم المرسلین ... اشرف کائنات رحمة العالمین ... از طفیلت جهان گشته باغ جنان ... بادا بر نام تو صد درود آفرین ... انت خیرالرسل انت خیرالوری ... مرحبا مرحبا ای بهار زمین ... قامت شان تو هست معراج لیل ... مانده از گام تو جبرئیل امین ... سید و سروری بی مثال رهبری ... جمله را دلبری روی تو مهجبین ... هستی تو جان من جان جانان من ... نور ایمان من یاد تو ای امین ... واصف ذات تو رب کون و مکان ... نام پاکت به اوراق حامی نگین
  سروده را با نوای مُنشدین زیر بشنوید:
 • لبیک یا اقصی ویرایش
  نگر احوال غزه را سرای ماتم و آوار ... هوایش آه و خونین ست ز دست ظالم خونخوار ... ز غفلت خیز ای جوان چرا خاموشی و غافل ... شدست اقصای تو بنگر به زیر چکمه ی کفار ... ز هر سو ناله و فریاد و آه مسلمین آید  ... فِغان کودک و پیر و جوان دل می کند پر درد ... به صحن آمده اند کفار برای بیت مقدس ... چرا از حاکمان دین اسلام هیچ صد ناید ... کجاست آن عزت و شوکت شجاعت صلاح الدین ... نما یکبار دیگر تو چو فاروق فتحِ فلسطین ... فدا کن جان خود را تو بود پشت و پناهت حق ... بلند دار همچو عثمانی به دنیا دین و هم آئین ... بکن رحمی خداوندا به حال غزه ی مظلوم ... بکن آزاد آنجا را ز دست ظالمانِ شوم ... زدا تاریکی اقصا به نور حریت یارب ... دعا خوان ست همی حامی ز آنجا طرد باد مغموم
  سروده را با نوای مُنشدین زیر بشنوید:
 • مکی نگین بلوچستان ویرایش
  ای بوستان دین زاهدان را نگین ... سفید بام تو قامت این زمین ... تویی جان ما عشق و ایمان ما ... به لب ورد نام تو چون انگبین ... ز تو این دیار پر ز نور و جلا ... ندای تو حق و تو ما را صدا ... الا مکیا ای سرای امید ... به قربان تو بادا صد جان ما ... تو مهد دلیر راد مردان حق ... به صلح و به وحدت تو داری سبق ... تویی فخر ما فر ایران ما ... تو جاوید مانی به زرین ورق ... خدایا حفاظت بکن رهبرم ... و مکی نامدار چون اخترم ... بود این دعا هر دمی حامیا ... سلامت ابد شیخ تاج سرم
  سروده را با نوای مُنشدین زیر بشنوید:
 • پادا وابا ویرایش
  پادا چه واب ءَ ای جوان هال ءِ پلستین ءَ‌ بچار ... چه هر ترف کیت نالگی نالانیں هر دل زار زار ... وهد ءِ جهاد انت پاد بیا امت گمیگ انت بی نوا ... آتکاں به صف یهودیاں آ دشمنان ءِ هون وار
  سروده را با نوای مُنشدین زیر بشنوید:
 • رحمت رمضان ویرایش
  مبارک بات شمارا رحمت ءِ رمزان پدا آتک ءَ ... به سینگاراِت وتی زرد ءَ گوں نیکی ؛ پاکیں ماه آتک ءَ ... هدا ءِ گنجیں سوگات انت نپ ءُ نیکی ءِ آیات انت ... ائے مستاگ انت هدا ءَ چی په درداں مئے دوا آتک ءَ ... بهارگاه ایت په مئے زند ءَ گراں شکرءِ هداوند ءَ ... چه ائے گلباگ ءِ تاهیر ءَ دل ءُ جان ءَ صفا آتک ءَ ... نماز  ءُ نقل  ءُ قرآن انت هدا ءِ لطف ءُ احسان انت ... سواب ءُ نیکی ارزان انت مه ءِ پاک ءِ خدا آتک ءَ ... پدا آتک موسم ءِ سهری ءُ اِپتاری ترابیاں ... شپ ءِ قدر انت ءُ بکشش  ءِگناه ءُ جرم ها آتک ءَ ... ائے ماه ءِ سوب مندی انت بکاں توبه بدیں کاراں ... خدایا درگْوز ءُ بکش ءَ اے حامی ءِ دعا آتک ءَ
  سروده را با نوای مُنشدین زیر بشنوید:
 • بادء سمین ویرایش
  ای باد سمین برتو منی ارز ءُ دروداں ... په روضه ءِ گلزار ءِ نبی زئیر ءِ ماں اوداں ... چه دوری ءَ رنجور ءُ زر ءُ زار انت منی دل ... الله منا بر شهر نبی وار انت منی دل ... هنچو بی کراراں چه گماں بار انت منی دل ... هر وهد ءَ زروکاں ءُ هدوکاں ماں بگنداں ... زیارت بکناں روضه ءَ شوداں دل ءِ گرداں ... تاهیر بدات زرد ءَ را دلدار انت منی دل ... الله منا بر شهر نبی وار انت منی دل ... هنچو بی کراراں چه گماں بار انت منی دل ... په گند ءُ گدار ءَ روضه ءِ بژن ءِ بوجیگ اں ... گاراں ماں هیالانی تها چماں ارسیگ اں ... گوں ترانگ ءُ زهیراں چو انتظار انت منی دل ... الله منا بر شهر نبی وار انت منی دل ... هنچو بی کراراں چه گماں بار انت منی دل ... یارب ائے دعا انت حامی ءِ گنداں مدینه ... سرجم بکاں ارمان ءَ منی سر بکاں روضه ... کسمت بکاں الله منی بیمار انت منی دل ... الله منا بر شهر نبی وار انت منی دل ... هنچو بی کراراں چه گماں بار انت منی دل
  سروده را با نوای مُنشدین زیر بشنوید:
 • شیخ الاسلام ویرایش
  ای نعرهٔ حق ، ای دوست خدا ... همدرد بشر، تندیس وفا ... غمخوار همه ، سردار منی ... دلدار من و تاج سر ما ... گفتار تو نیک ای مرشد دین ... پیغام تو صلح و مهر و صفا ... سرمایهٔ ایرانیّ و بلوچ ... محبوب دل رنجیده ما ... ای مُصلحِ خیراندیشِ جهان ... هر نطق تو از قرآن خدا ... آرام و سبک بالم به قفس ... آن لحظه که دستانت به دعا ... ای راستی ءِ پُلّ، ایمان ءِ بهار ... مئے ھکّ ءِ گِروک، مئے زِرد ءِ توار ... تو رھبر ءُ تو رھشون ئے مَئی ... تو یکّے نہ ئے، تئے پشت ءَ هزار ... ای عبدِ حمید ای دیدگ ءُ جان ... مئے زِند ءِ سَبَک تی دُرّیں بیان ... حامیّ ءِ دعا اِنت چہ دل ءُ جان ... تو ھست بہ بئے تا ھستیں جہان
  سروده را با نوای مُنشدین زیر بشنوید:
 • محمد رسول الله ویرایش
  محمد ای رسول الله ... دل و جانم فدای تو ... تو دل را مونس و ماوا ... دل و جانم فدای تو ... نگین مهر و اخلاقی ... ز تو نورانی هر طاقی ... سزد بر تو ثنای ما ... دل و جانم فدای تو ... مرا آرام جانی تو ... محب دو جهانی تو ... تو عشق هر دل شیدا ... دل و جانم فدای تو ... ستوده مدح تو غفار ... نیاید شأن تو افکار ... تو میر و سرور دنیا ... دل و جانم فدای تو ... مثال شهر تو میلم ... دعاگویان شده فعلم ... به شهر وی رسان دل را ... دل و جانم فدای تو ... ستوده مدح تو غفار ... نیاید شأن تو افکار ... تو میر و سرور دنیا ... دل و جانم فدای تو
  سروده را با نوای مُنشدین زیر بشنوید: