یونس بذمه - بیوگرافی و سروده ها

آرشیو سروده های یونس بذمه | صفحه 1 از 1
 یونس بذمه

بیوگرافی ثبت نشده است...

  • ای قدس ویرایش
    خونین شده بازم قلب مسلمانان ... از ظلم و جنایت غاصبین ... هر دم خبری از مردم غزه شد ... خون پاره با موشک ظالمین ... خواهیم از خالق این دنیا یا رب ... نابودی دستان شیاطین ... ای قدس ای چشمان پر از خون ... ای خستۀ غمگین این را بشنو بدان ای جان ... فلسطین تنها نیست ... غاصب را می کنیم بیرون ... با ایمان و یقین ثابت کن ای برادر جان ... فلسطین تنها نیست
    سروده را با نوای مُنشدین زیر بشنوید: