نصر الله ریگی - بیوگرافی و سروده ها

آرشیو سروده های نصر الله ریگی | صفحه 1 از 1
 نصر الله ریگی

بیوگرافی ثبت نشده است...

  • بیت المقدس ویرایش
    به بیت المقدس، فلسطین نگاه ... که ظالم کشد مردمش بی گناه ... جهان ملل کور و کر بی صدا ...   ندارد کسی را مجاهد بیا ... شنو چون که اقصا صدا می‌زند ... به هر فرد مومن ندا می دهد ... منم قبله گاه نخستین تان ... منم سرزمین فلسطین تان ... به آه به آتش فلسطین شده ... به اندوه و غم مومن دین شده ... مجاهد کجایی؟ که آمد یهود ... شده سرزمینم پر از آه و دود ... یهود آمده تا ستم ها کند ... مرا غرق دریای غم ها کند ... برد خاک من می کشد طفل و زن ... فنا می کند اینچنین نسل من ... خدایا کمک کن ندارم توان ... یهود آمده با تمام جهان ... خدایا تو بگشا در آسمان ... بگیر انتقامم از این ظالمان ... یهود آمده با تمام قوا ... گرفته ز من برق و آب وغذا ... زخون مسلمان شد آبی روان ... کجایی مجاهد ؟ندارم زمان ... مجاهد بیا مرد میدان جنگ ... ندارم دگر سنگ و تیر و تفنگ ... مجاهد بیا دست ظالم بگیر ... که خاکم به چنگال او شد اسیر
    سروده را با نوای مُنشدین زیر بشنوید: