ابراهیم کبدانی - بیوگرافی و سروده ها

آرشیو سروده های ابراهیم کبدانی | صفحه 1 از 2
 ابراهیم کبدانی

بیوگرافی ثبت نشده است...

  • ارکان اسلام ویرایش
    مع الاسف متن شعر یافت نشد..
  • خاتم پیغمبران ویرایش
    خاتم پیغمبران ... رهنمای انس و جان ... شد بهاران از برت ... عالم زرد و خزان ... ای امید قلب ما ... شافع روز جزا ... مهبط روح الامین ... حامل وحی خدا ... با شمیم دلبری ... از همه دل میبری ... در عروج آسمان ... از ملک برتر پری ... ای شفیع مذنبین ... رحمةٌ للعالمین ... بر وجود ناز تو ... صد هزاران آفرین ... هم سلام وهم درود ... بر تو از عمق وجود ... بی نهایت تا ابد ... ای رسول عشقُ جود ... هر کجا با نام تو ... می رود پیغام تو ... عرصه ی تار بشر ... روشن از ایام تو ... مصطفی ای نازنین ... مقتدای آخرین ... یاد تو ورد زبان ... نام تو شد رمز دین ... مصطفی خیرالبشر ... نور دل نور بصر ... در شبی انجام شد ... دست تو شق القمر
    سروده را با نوای مُنشدین زیر بشنوید: