دانلود نغمۀ «لشکر قدس» با صدای نوید راشد

لشکر قدس
LASHKARE QUDS
نوید راشد
NAVID RASHED

«لشکر قدس»، نغمه‌ایست به زبان فارسی از آلبوم تک نغمه ها. این اثر فاخر در سال 1402 توسط نوید راشد، خوانندۀ نام‌آشنا با لحنی دلنشین ارائه شده است. نغمۀ «لشکر قدس» که متن آن در ادامه درج شده است، سرودۀ «محمد صلاح نور» است.

  • ارسال شده در 1402/12/18 توسط ابوطاها سربازی
  • دفعات بازدید: 245

متن نغمه:

ای مسلم ای مسلم | برخیز، تو برخیز ... هنگــامِ آزادی‌سـت | بهر قُدست خیز ... با دین مبین اسلام، آیین برین اسلام ... پیروزیم هر دم ... پیروزیم هر دم ... پیروزیم هر دم ... پیروزیم هر دم ... بَــرکـن مسلـــم بَـرکـن | ظـلمِ ظـالم را ... از صحن جهان محو کن | خصم قائم را ... با بودن دین و قرآن، گفتارِ حبیبِ رحمان ... پیروزیم هر دم ... پیروزیم هر دم ... پیروزیم هر دم ... پیروزیم هر دم ... ای عمر ای شاها | کجـا بینم تو ... شیــر الله حیـدر | مردِ دینـم تو ... ما نسل قویِ حیدر، سربازِ سپاه عمر ... پیروزیم هر دم ... پیروزیم هر دم ... پیروزیم هر دم ... پیروزیم هر دم ... مسلمان مسلمان | برخیزید ازجا ... انـتـقــام بـگیـرید‌ | از کـفــرِ دنیا ... این باشد حکمِ داور، بزن بر فرقِ کافر ... فرمود خداوند ... فرمود خداوند ... فرمود خداوند ... فرمود خداوند ... سربازیم سربـازیم | در راهِ الله ... فرمانبرداریم ما | این حکمِ الله ... بگیر شمیشرِ حیدر، بزن بر فرقِ کافر ... فرمود خداوند ... فرمود خداوند ... فرمود خداوند ... فرمود خداوند ... آمـاده آمـاده | ما جان نثاریم ... بر ضدِّ دشمـنان مـا فداکاریم ... باجسم‌و جان‌و پیکر، بزن بر فرقِ کافر ... فرمود خداوند ... فرمود خداوند ... فرمود خداوند ... فرمود خداوند ... این شام جهان روشن | با همّتِ تو ... مسلم برخیـز برخیز | حق نصرتِ تو ... با وحدت‌و با بیداری، با همدلی‌و هُشیاری ... پیروزیم هر دم ... پیروزیم هر دم ... پیروزیم هر دم ... پیروزیم هر دم شعر از: محمد صلاح نور