بدر منور - جمشید رخشانی

Badre Monavvar
 بدر منور

«بدر منور» عنوان نغمه ای است از آلبوم «تک نغمه ها» اثر «جمشید رخشانی» که در سال نامشخص تولید و منتشر شده است.

متن نغمه: بدر منور ای حبیب هاشمی ... نام گلت قلب های ما را مرهمی ... تو احمد و محمود تویی خیر البشر ... دادی جهانی را به آیینت ثمر ... نام محمد آرام جان ... نام محمد ورد زبان ... تو مصطفی و تاج دار آخری ... هم در مقام بعد از خدای اکبری ... هر مستمندی را نوا و غم گسار ... فصل خزان دردمندان را بهار ... بودی یتیمان را تو حامی و پدر ... با بعثتت عالم گرفت جانی دگر ... شبها برای امتت اشکت روان ... بودی با بدخواه خود هم مهربان ... مهر و محبت را بود نامت ثبات ... دادی نشان امتت راه نجات ... ای احمدا مدیون احسان توئیم ... روز معاد هم دست به دامان توئیم ... تاریکی شبها را خورشید تویی ... ای مصطفی دنیا را امید تویی ... بادا درود بی عدد بر مصطفی ... خورشید عالم تاب نبی مجتبی شعر از: شاعر ناشناس

دیدگاه های کاربران

  • اسعد 1402/4/11

    السلام علیکم (pr)

ارسال دیدگاه

اگر ندارید، فیلد رو خالی بگذارید.