مسلمان مظلوم تا کی - شمس الدین سرودی

 مسلمان مظلوم تا کی

«مسلمان مظلوم تا کی» عنوان نغمه ای است از آلبوم «تک نغمه ها» اثر «شمس الدین سرودی» که در سال 1400 تولید و منتشر شده است.
با همراهی و همخوانی اسماعیل رستم زاده

متن نغمه: مسلمان در جهان مظلوم تا کی؟ ... لگد مال نژاد شوم تا کی؟ ... تو فکری کن به حال امت دین ... و با زهر جفا مسموم تا کی؟ ... کسی پابند احکام‌ خدا نیست ... ز نور حق شدن محروم تا کی؟ ... هزاران فرقه و مذهب چه ارزد ... پی هر مذهب و مرسوم تا کی؟ ... قدم بردار در راه الهی ... به دنیا سخت بی مفهوم تا کی؟ ... بیا ای امت حق همتی کن ... ذلیل و‌ خسته و محکوم تاکی؟ ... تمام هستی ات تاراج گردید ... و رنج کودک معصوم تا کی؟ ... اسیر حب دنیایی دریغا ... حقایق را کنی معدوم تا کی؟ ... به خود بازآ از این سرگشتگی ها ... اسیر وحشتِ موهوم تا کی؟ ... بیا بنگر به اعمال خرابت ... و با این کسوت مذموم تا کی؟ ... نویسا عارفا با خون قلبت ... نمیدانم چنین مغموم تا کی؟ شعر از: عارف دهمرده

دیدگاه های کاربران

  • عرفان اهلی افغانستان 1402/4/28

    بسیار عالی سرودن الله خیرتان بدهد(pr)

ارسال دیدگاه

اگر ندارید، فیلد رو خالی بگذارید.