لطه أغنی - مسوت کرتیس

Li Taha Ughanni
 لطه أغنی

«لطه أغنی» عنوان نغمه ای است از آلبوم «بلغ العلی» اثر «مسوت کرتیس» که در سال 1398 تولید و منتشر شده است.

متن نغمه: لطه أُغني و أشدو بفني ... لطه أُغني و أشدو بفني ... و أُهديه حبي و عطري و فُلّي ... لأني بروحي عليه أُصلي ... له نبض حرفي و لحني و عزفي ... فمن لي شفيعٌ سواه فمن لي ؟ ... له نبض حرفي و لحني و عزفي ... فمن لي شفيعٌ سواه فمن لي ؟ ... لأني بروحي عليه أُصلي ... صلى الله عليك يا حبيب الله ... صلى الله عليك يا رسول الله ... صلى الله عليك يا حبيب الله ... صلى الله عليك يا نبي الله ... فما بين حائي و ما بين بائي ... أذوب اشتياقًا فيمتد ظلّي ... فما بين حائي و ما بين بائي ... أذوب اشتياقًا فيمتد ظلّي ... لأني بروحي عليه أُصلي ... صلى الله عليك يا حبيب الله ... صلى الله عليك يا رسول الله ... صلى الله عليك يا حبيب الله ... صلى الله عليك يا نبي الله ... إلهي و جاهي عظيمَ الرجاء ... لرؤية طه قد اشتقت كلي ... إلهي و جاهي عظيمَ الرجاء ... لرؤية طه قد اشتقت كلي ... لأني بروحي عليه أُصلي ... لطه أُغني و أشدو بفني ... لطه أُغني و أشدو بفني ... و أُهديه حبي و عطري و فُلّي ... لأني بروحي عليه أُصلي ... لطه أُغني و أشدو بفني ... لطه أُغني و أشدو بفني ... و أُهديه حبي و عطري و فُلّي ... لأني بروحي عليه أُصلي شعر از: شاعر ناشناس

دیدگاه های کاربران

هیچ دیدگاهی برای این نغمه ثبت نگردیده است.
اولین نفر باشید که در این مورد نظر می دهد.

ارسال دیدگاه

اگر ندارید، فیلد رو خالی بگذارید.