کلام حق - عبدالحمید ملایی

Gods word
 کلام حق

«کلام حق» عنوان نغمه ای است از آلبوم «تک نغمه ها» اثر «عبدالحمید ملایی» که در سال 1400 تولید و منتشر شده است.

متن نغمه: منم قرآن کلام حق ... چرا من را نمی خوانی ... چرا غافل ز من هستی ... چرا از من گریزانی ... منم آن مونس قبرت ... منم نور شب سردت ... بیا با من بگو دردت ... اگر داری پریشانی ... منم حبل متین حق ... منم پیغام دین حق ... به جنات برین حق ... مرا باشد گلستانی ... برای مومنان شافی ... ز دست کافران شاکی ... دلیل و حجت کافی ... منم درگاه سبحانی ... منم قرآن کلام حق ... چرا من را نمی خوانی ... چرا غافل ز من هستی ... چرا از من گریزانی ... منم آن مونس قبرت ... منم نور شب سردت ... بیا با من بگو دردت ... اگر داری پریشانی ... بیا درگاه معبودت ... که مشکل می گشاید او ... نقاب غصه را برکش ... بیا در باغ ایمانی ... به دنیا و متاع آن ... مبند انسان دل خود را ... بیا در صحن امن من ... مرو در راه شیطانی ... منم سرچشمه عزت ... منم آن مظهر وحدت ... منم برکت منم رحمت ... ز سوی ذات رحمانی ... عمل بر آیه های من ... تو را مأوی به جنات است ... منم شافع برای تو ... اگر خواهان رضوانی ... منم پیغام جاویدان ... برای توده انسان ... ندیدید ای مسلمانان ... مگر اعجاز قرآنی شعر از: شاعر ناشناس

دیدگاه های کاربران

  • بنده خدایی 1402/5/24

    عالیه خیلی خوب هست

ارسال دیدگاه

اگر ندارید، فیلد رو خالی بگذارید.