دانلود نغمۀ «هرگز فراموش نکن» با صدای مسوت کرتیس

هرگز فراموش نکن - مسوت کرتیس

هرگز فراموش نکن موسیقی پاپ
NERVER FORGET

«هرگز فراموش نکن»، نغمه‌ایست به زبان انگلیسی از آلبوم محبوب. این اثر فاخر در سال 1388 توسط مسوت کرتیس، خوانندۀ نام‌آشنا با لحنی دلنشین ارائه شده است. نغمۀ «هرگز فراموش نکن» که متن آن در ادامه درج شده است، سرودۀ «شاعر ناشناس» است.

  • ارسال شده در 1401/2/18 توسط ابوطاها سربازی
  • دفعات بازدید: 287

متن نغمه:

Every night and every day ... Every night and every day ... Never forget to say ... La ilaha illa Allah ... Never forget to say ... La ilaha illa Allah ... Every night and every day ... Every night and every day ... Never forget to say ... La ilaha illa Allah ... Never forget to say ... La ilaha illa Allah ... When youre walking down the street ... And you see the clouds in the sky ... Praise Him and always repeat ... The name of The Most High ... And say with every heartbeat ... La ilaha illa Allah ... And say with every heartbeat ... La ilaha illa Allah ... Every night and every day ... Every night and every day ... Never forget to say ... La ilaha illa Allah ... Never forget to say ... La ilaha illa Allah ... No matter where you are or what you do ... Remember Allah is watching over you ... Hes the Light of Heavens and Earth ... Hes the first, and He is the last ... Obey Him and always say ... La ilaha illa Allah ... Obey Him and always say ... La ilaha illa Allah ... Every night and every day ... Every night and every day ... Never forget to say ... La ilaha illa Allah ... Never forget to say ... La ilaha illa Allah ... La ilaha illa Allah ... La ilaha illa Allah ... La ilaha illa Allah ... Never forget to say ... La ilaha illa Allah ... Every night and every day ... Every night and every day ... Never forget to say ... La ilaha illa Allah ... Never forget to say ... La ilaha illa Allah ... Every night and every day ... Every night and every day ... Never forget to say ... La ilaha illa Allah ... Never forget to say ... La ilaha illa Allah ... La ilaha illa Allah ... La ilaha illa Allah ... La ilaha illa Allah شعر از: شاعر ناشناس