مدینه - معاذ ایجباری

Madina
 مدینه

«مدینه» عنوان نغمه ای است از آلبوم «مدینه» اثر «معاذ ایجباری» که در سال 1399 تولید و منتشر شده است.

متن نغمه: یا الله منابر شهر مدینه … یا الله منابر شهر مدینه … چینکدر آه زیباهن. مصطفی جاگاهن … یا الله منابر شهر مدینه … مه نبیا پما امتیه گریته بازین ادا گر ته مولادستاسرکن اود گنا گارین مه پادا … آه شپانی من بین کربان نی نبی فریاده کو امتی یا امتی گو ته یارب یاده کو … یا الله منابر شهر مدینه … یا الله منابر شهر مدینه … چینکدر آه زیباهن. مصطفی جاگاهن یا الله منابر شهر مدینه … داته جان بارین آدا تی راها صحابه ی … مه دعا بلکین قبول بنت آده پاکین جاگه ی۲ … ده ته فرصت یک صلاه من ادا فرضه کنین … دستان بورزتی درگهاهوگنبداسبزین کنین۲ … یا الله منابر شهر مدینه … یا الله منابر شهر مدینه … چینکدر آه زیباهن مصطفی جاگاهن … یا الله منابر شهر مدینه … دات نبوت آخرین بوته روشنایی زمینه بارگها من دین سلامه رحمت للعالمینه۲ تنگن دل تاج دارین احمد مه چراغ روشنایی دینه … صل الله علیه و سلم صد درود به ته امینه … یا الله منابر شهر مدینه … یا الله منابر شهر مدینه … چینکدر آه زیباهن. مصطفی جاگاهن … یا الله منابر شهر مدینه … یاخدا کن مه نصیبا … گنبده خضرا برون … عمر گوزیتن خواه نخواسته … بی دی دیدار مرون … خوشنصیب کن رب ته مارا دل شه موتا ناسینت … هست گدایه تی دره یک بندگه پردیسه هست گدایه تی دره یک بندگه ایجباریه … یا الله منابر شهر مدینه … یا الله منابر شهر مدینه … چینکدر آه زیباهن. … مصطفی جاگاهن … یا الله منابر شهر مدینه شعر از: شاعر ناشناس

دیدگاه های کاربران

هیچ دیدگاهی برای این نغمه ثبت نگردیده است.
اولین نفر باشید که در این مورد نظر می دهد.

ارسال دیدگاه

اگر ندارید، فیلد رو خالی بگذارید.