دو روچ زندگانی - عمران جدگال

Do Ruch Zendahgani
 دو روچ زندگانی

«دو روچ زندگانی» عنوان نغمه ای است از آلبوم «تک نغمه ها» اثر «عمران جدگال» که در سال نامشخص تولید و منتشر شده است.

متن نغمه: نہ إدا بهار جلیت نہ شپانی ماهکانی ... تو مجن دوسال شورا کہ دو روچیں زندگانی ... وتی ناز و کنگلاں بل کہ زمانہ بیوفایں ... نہ کتگ إی بیوفا‌یا کسیاگوں مهربانی ... إی جوانیا تو مفتا چو مکن تباه و برباد ... کہ گوزیت گـروکِ پیما إی بهاره نوجوانی ... تو جهان کار وباراں وتا چو مرو مہ پسین ... کہ اجل چوهار پیما سرکنت پہ بـے گمانی ... نہ گرے چیا تو عبرت دگرانی داستانا ... ادا یک کشا تواراں کہ نہ منت و شت فلانی ... تی غماں کدیگا نندنت پت و مات و چوک‌و وارث ... شموشنت ترا دوروچا تی عزیز و یار جانی ... سر و جسم‌و هڈّ ریزنت پداخاک بیں رویں ما ... همی گپ و شعر ماننت چہ محمدا نشانی
شعر از: محمد روانبد

دیدگاه های کاربران

هیچ دیدگاهی برای این نغمه ثبت نگردیده است.
اولین نفر باشید که در این مورد نظر می دهد.

ارسال دیدگاه

اگر ندارید، فیلد رو خالی بگذارید.