زیبای عالم - عبدالله رنجبر

The Beauty Of The World
 زیبای عالم

«زیبای عالم» عنوان نغمه ای است از آلبوم «تک نغمه ها» اثر «عبدالله رنجبر» که در سال 1397 تولید و منتشر شده است.
با هم خوانی گروه حنفاء

متن نغمه: قربان آن روی تو ... حسرت آن موی تو ... سرمست آن چشمان تو ... عاشقان راه تو ... زیبای عالم مدح تو ... خوبی عالم مدح تو ... خورشید عالم کوی تو ... مهتاب عالم روی تو ... چشمان تو دنیای من ... رخسار تو رویای من ... ای ناز ناز باران تویی ... ای گنج محرومان تویی ... ای صحبتت به از عسل ... دلها به سوی تو گسل ... زیبای عالم بهر تو ... خوبی عالم مدح تو ... خورشید عالم کوی تو ... مهتاب عالم روی تو ... شب ها چون موی تو ... شادی زجود و بود تو ... زیبای عالم مدح تو ... خوبی عالم مدح تو ... خورشید عالم کوی تو ... مهتاب عالم روی تو ... سرخی لاله از لبت ... نور دو عالم از برت ... نجم و سما گردون تو ... حوت و شجر تمجید تو ... زیبای عالم مدح تو ... خوبی عالم مدح تو ... خورشید عالم کوی تو ... مهتاب عالم روی تو ... زیبایی هستی تویی ... بعد از خدا سرور تویی ... ای سرور جن و بشر ... جنت به سوی ما خبر ... گل های عالم بهر تو ... عطرای خوش تقدیم تو ... هر دو سرا زرین تو ... مکه مدینه شهر تو ... زیبای عالم مدح تو ... خوبی عالم مدح تو ... خورشید عالم کوی تو ... مهتاب عالم روی تو ... طاها تویی یاسین تویی ... خوبی خوبی ها تویی ... جان و تنم صد جان شود ... هر جان من قربان تو شعر از: وحید سهراب زاده

دیدگاه های کاربران

هیچ دیدگاهی برای این نغمه ثبت نگردیده است.
اولین نفر باشید که در این مورد نظر می دهد.

ارسال دیدگاه

اگر ندارید، فیلد رو خالی بگذارید.