دانلود نغمۀ «مصطفی» با صدای عبدالله جاسمی

مصطفی - عبدالله جاسمی

مصطفی مؤثرات
MUSTAFA

«مصطفی»، نغمه‌ایست به زبان عربی از آلبوم تک نغمه ها. این اثر فاخر در سال 1400 توسط عبدالله جاسمی، خوانندۀ نام‌آشنا با لحنی دلنشین ارائه شده است. نغمۀ «مصطفی» که متن آن در ادامه درج شده است، سرودۀ «احمد الیافعی» است.

  • ارسال شده در 1401/9/9 توسط ابوطاها سربازی
  • دفعات بازدید: 788

متن نغمه:

مصطفى مصطفى ... منبعٌ للصفاءْ ... سيّد الأنبياء ... مِشعلٌ في الوفا ... كان في عطفه ... لليتامى دفى ... مصطفى مصطفى ... منبعٌ للصفاءْ ... سيّد الأنبياء ... مِشعلٌ في الوفا ... كان في عطفهِ لليتامى دفى ... حن قلبي لهُ ... فاض شوقا إليه ... ليس أرجو سوى ... شربةً من يديه ... الصلاةُ عليه والسلامُ عليه ... للسماءِ ارتقى ... فأتى بالنقاء ... وغدا وجههُ نيّرا مشرقا ... كان من عفوهِ حين حان اللقاء ... قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء ... مصطفى مصطفى ... منبعٌ للصفاءْ ... سيّد الأنبياء ... مِشعلٌ في الوفا ... كان في عطفهِ لليتامى دفى ... حن قلبي لهُ ... فاض شوقا إليه ... ليس أرجو سوى ... شربةً من يديه ... الصلاةُ عليه والسلامُ عليه ... كان في هديهِ منهجا وسطا ... كان تُسعدهُ بسمةُ البُسطاءْ ... سيّدٌ في الكرم قمةٌ في العطاء ... مصطفى مصطفى ... منبعٌ للصفاءْ ... سيّد الأنبياء ... مِشعلٌ في الوفا ... كان في عطفهِ لليتامى دفى شعر از: احمد الیافعی