دانلود نغمۀ «الله الصمد» با صدای گروه المجد چاه مبارک
Download « » song by Al-majd band

الله الصمد - گروه المجد چاه مبارک

الله الصمد موسیقی پاپ

«الله الصمد»، نغمه‌ایست به زبان فارسی از آلبوم تک نغمه ها. این اثر فاخر در سال نامشخص توسط گروه المجد چاه مبارک، خوانندۀ نام‌آشنا با لحنی دلنشین ارائه شده است. نغمۀ «الله الصمد» که متن آن در ادامه درج شده است، سرودۀ «اقبال لاهوری» است.

  • ارسال‌شده در 1401/3/15 توسط ابوطاها سربازی
  • دفعات بازدید: 359

متن نغمه

گر به الله الصمد دل بسته ئی ... از حد اسباب بیرون جسته ئی ... بندهٔ حق بندهٔ اسباب نیست ... زندگانی گردش دولاب نیست ... مسلم استی بی نیاز از غیر شو ... اهل عالم را سراپا خیر شو ... پیش منعم شکوهٔ گردون مکن ... دست خویش از آستین بیرون مکن ... رزق خود را از کف دونان مگیر ... یوسف استی خویش را ارزان مگیر ... گرچه باشی مور و هم بی بال و پر ... حاجتی پیش سلیمانی مبر ... راه دشوار است سامان کم بگیر ... در جهان آزاد زی آزاد میر ... سبحهٔ «اقلل من الدنیا» شمار ... از «تعش حراً» شوی سرمایه دار ... تا توانی کیمیا شو گل مشو ... در جهان منعم شو و سائل مشو ... از پیام مصطفی آگاه شو ... فارغ از ارباب دون الله شو شعر از: اقبال لاهوری