دانلود نغمۀ «دو روچ زندگانی» با صدای عمران جدگال
Download « Do Ruch Zendahgani » song by Emran Jadgal

دو روچ زندگانی - عمران جدگال

دو روچ زندگانی مؤثرات
DO RUCH ZENDAHGANI

«دو روچ زندگانی»، نغمه‌ایست به زبان بلوچی از آلبوم تک نغمه ها. این اثر فاخر در سال نامشخص توسط عمران جدگال، خوانندۀ نام‌آشنا با لحنی دلنشین ارائه شده است. نغمۀ «دو روچ زندگانی» که متن آن در ادامه درج شده است، سرودۀ «محمد روانبد» است.

  • ارسال‌شده در 1401/4/24 توسط ابوطاها سربازی
  • دفعات بازدید: 603

متن نغمه

نہ إدا بهار جلیت نہ شپانی ماهکانی ... تو مجن دوسال شورا کہ دو روچیں زندگانی ... وتی ناز و کنگلاں بل کہ زمانہ بیوفایں ... نہ کتگ إی بیوفا‌یا کسیاگوں مهربانی ... إی جوانیا تو مفتا چو مکن تباه و برباد ... کہ گوزیت گـروکِ پیما إی بهاره نوجوانی ... تو جهان کار وباراں وتا چو مرو مہ پسین ... کہ اجل چوهار پیما سرکنت پہ بـے گمانی ... نہ گرے چیا تو عبرت دگرانی داستانا ... ادا یک کشا تواراں کہ نہ منت و شت فلانی ... تی غماں کدیگا نندنت پت و مات و چوک‌و وارث ... شموشنت ترا دوروچا تی عزیز و یار جانی ... سر و جسم‌و هڈّ ریزنت پداخاک بیں رویں ما ... همی گپ و شعر ماننت چہ محمدا نشانی شعر از: محمد روانبد