دانلود نغمۀ «علی را دوست می داریم» با صدای عبدالله رنجبر
Download « Ali Ra Dust Midarim » song by Abdullah Ranjbar

علی را دوست می داریم - عبدالله رنجبر

علی را دوست می داریم بدون موسیقی
ALI RA DUST MIDARIM

«علی را دوست می داریم»، نغمه‌ایست به زبان فارسی از آلبوم تک نغمه ها. این اثر فاخر در سال نامشخص توسط عبدالله رنجبر، خوانندۀ نام‌آشنا با لحنی دلنشین ارائه شده است. نغمۀ «علی را دوست می داریم» که متن آن در ادامه درج شده است، سرودۀ «سید میر شافی قریشی» است.

  • ارسال‌شده در 1401/4/28 توسط ابوطاها سربازی
  • دفعات بازدید: 390

متن نغمه

خداوندا تویی شاهد ... علی را دوست می داریم ... قسم بر ذات آن واحد ... علی را دوست می داریم ... علی را دوست می داریم ... حسین و هم حسن زهرا ... علی و زینب کبرا ... عزیزند نزد سنی ها ... علی را دوست می داریم ... محمد باقر و جعفر ... تمام آل پیغمبر ... بلا شک خصمشان ابتر ... علی را دوست می داریم ... علی را دوست می داریم ... علی شیرخدا حیدر ... علی مولای ما صفدر ... علی داماد پیغمبر ... علی را دوست می داریم ... علی را دوست می داریم ... علی عبد خدا الحق ... امامی عادل و بر حق ... زیر گنبد ازرق ... علی را دوست می داریم ... علی آن مقتدا در دین ... بری از بغض و حقد و کین ... علی را عدل شد آیین ... علی را دوست می داریم ... علی بی شک عدالت خواه ... به حکم شرع و دین آگاه ... درود حق بر او هر گاه ... علی را دوست می داریم ... علی آن رهبر خوبان ... علی آن حافظ قرآن ... علی آن مفخر انسان ... علی را دوست می داریم ... علی را دوست می داریم ... علی کان فضایل بود ... مبرا از رزذایل بود ... هم آگه از مسایل بود ... علی را دوست می داریم ... علی را دوست می داریم ... علی در علم دین اعلم ... علی اندر قضا احکم ... علی امجد علی افخم ... علی را دوست می داریم ... علی را دوست می داریم ... علی غرق عبادت بود ... عدوی شرک و بدعت بود ... هم او عاشق به سنت بود ... علی را دوست می داریم ... علی بوبکر عمر عثمان ... خلافت بهره ایشان ... خدا راضی شده زایشان ... علی را دوست می داریم ... چهار یار ای جان ... چراغ دین و هم ایمان ... عموما تابع قرآن ... علی را دوست می داریم ... علی را دوست می داریم ... الا ای مؤمن دانا ... فهیم و عاقل و بینا ... تو با شافی بگو جانا ... علی را دوست می داریم ... علی را دوست می داریم شعر از: سید میر شافی قریشی