دانلود نغمۀ «خراسان» با صدای سامی یوسف
Download « Khorasan » song by Sami Yusuf

خراسان - سامی یوسف

خراسان موسیقی عرفانی
KHORASAN

«خراسان»، نغمه‌ایست به زبان عربی از آلبوم مرکز. این اثر فاخر در سال 1393 توسط سامی یوسف، خوانندۀ نام‌آشنا با لحنی دلنشین ارائه شده است. نغمۀ «خراسان» که متن آن در ادامه درج شده است، سرودۀ «شاعر ناشناس» است.

  • ارسال‌شده در 1401/6/23 توسط ابوطاها سربازی
  • دفعات بازدید: 959

متن نغمه

إلهي (إلهي) ... إرحمني (إرحمني) ... يوم الخلود (يوم الخلود) ... إلهي (إلهي) ... إجمعني (إجمعني) ... بالرسول (بالرسول) ... إلهي (إلهي) ... بشرني (بشرني) ... بالقبول (بالقبول) ... سلمني يا رحمن ... من هم الدنيا ... و احفظني يا منان ... من كل بلوى ... عظيم الشان ... إله متعال ... مالي يا رباه في الكون سواك ... إلهي (إلهي) ... إرحمني (إرحمني) ... يوم الخلود (يوم الخلود) ... إلهي (إلهي) ... إجمعني (إجمعني) ... بالرسول (بالرسول) ... سلمني يا رحمن ... من هم الدنيا ... و احفظني يا منان ... من كل بلوى ... عظيم الشان ... إله متعال ... فارحم ضعفي ... مالي يا رباه في الكون سواك ... إلهي (إلهي) ... بشرني (بشرني) ... بالقبول (بالقبول) شعر از: شاعر ناشناس