دانلود نغمۀ «مشتاق» با صدای صالح الیامی

مشتاق - صالح الیامی

مشتاق مؤثرات
شیفته

«مشتاق»، نغمه‌ایست به زبان عربی از آلبوم تک نغمه ها. این اثر فاخر در سال 1399 توسط صالح الیامی، خوانندۀ نام‌آشنا با لحنی دلنشین ارائه شده است. نغمۀ «مشتاق» که متن آن در ادامه درج شده است، سرودۀ «احمد الیافعی» است.
از اناشید برنامه تلویزیونی قدوة با اجرای شیخ عبدالرحمن الکندری

  • ارسال شده در 1401/7/29 توسط ابوطاها سربازی
  • دفعات بازدید: 180

متن نغمه:

مشتاق ... هزتني الأشواق ... للمصطفى حبي ومحبوبي ... يانور ... ياباهي الإشراق ... حنيت لك والشوق يسري بي ... ساري ... درب النبي ساري ... والحب خطوة في مدى الأسرار ... أقبلت ... ولقبلته قبّلت ... قاصد رضى الله في هوى المختار ... حبيبي يارسول الله ... حبيبي أنت بعد الله ... حبيبي حبيبي ... حبيبي يارسول الله ... للغير ... دايم تحب الخير ... في دعوتك رحمة لكل انسان ... لله ... تعفو لوجه الله ... وتقابل الهجران بالاحسان ... حبيبي يارسول الله ... حبيبي أنت بعد الله ... حبيبي حبيبي ... حبيبي يارسول الله شعر از: احمد الیافعی