دانلود نغمۀ «رحمت رمضان» با صدای محمد عباس

رحمت رمضان - محمد عباس

رحمت رمضان مؤثرات
RAHMATE RAMAZAN
محمد عباس
MOHAMMAD ABBAS

«رحمت رمضان»، نغمه‌ایست به زبان بلوچی از آلبوم تک نغمه ها. این اثر فاخر در سال 1402 توسط محمد عباس، خوانندۀ نام‌آشنا با لحنی دلنشین ارائه شده است. نغمۀ «رحمت رمضان» که متن آن در ادامه درج شده است، سرودۀ «بلال دهداتی» است.

  • ارسال شده در 1402/1/21 توسط ابوطاها سربازی
  • دفعات بازدید: 450

متن نغمه:

مبارک بات شمارا رحمت ءِ رمزان پدا آتک ءَ ... به سینگاراِت وتی زرد ءَ گوں نیکی ؛ پاکیں ماه آتک ءَ ... هدا ءِ گنجیں سوگات انت نپ ءُ نیکی ءِ آیات انت ... ائے مستاگ انت هدا ءَ چی په درداں مئے دوا آتک ءَ ... بهارگاه ایت په مئے زند ءَ گراں شکرءِ هداوند ءَ ... چه ائے گلباگ ءِ تاهیر ءَ دل ءُ جان ءَ صفا آتک ءَ ... نماز  ءُ نقل  ءُ قرآن انت هدا ءِ لطف ءُ احسان انت ... سواب ءُ نیکی ارزان انت مه ءِ پاک ءِ خدا آتک ءَ ... پدا آتک موسم ءِ سهری ءُ اِپتاری ترابیاں ... شپ ءِ قدر انت ءُ بکشش  ءِگناه ءُ جرم ها آتک ءَ ... ائے ماه ءِ سوب مندی انت بکاں توبه بدیں کاراں ... خدایا درگْوز ءُ بکش ءَ اے حامی ءِ دعا آتک ءَ شعر از: بلال دهداتی