دانلود نغمۀ «یثرب» با صدای مظفرحسین

یثرب - مظفرحسین

یثرب بدون موسیقی
YATHREB
مظفرحسین
MOZAFFAR HOSSEIN

«یثرب»، نغمه‌ایست به زبان بلوچی از آلبوم تک نغمه ها. این اثر فاخر در سال 1401 توسط مظفرحسین، خوانندۀ نام‌آشنا با لحنی دلنشین ارائه شده است. نغمۀ «یثرب» که متن آن در ادامه درج شده است، سرودۀ «مظفرحسین» است.

  • ارسال شده در 1402/3/5 توسط ابوطاها سربازی
  • دفعات بازدید: 123

متن نغمه:

گنداں من وابا وتارا یثربے شهرے تها ... چوں گنوکانی وڈایاں یثربے شهرے تها ... ای نبی پاکیں محمد گر ببیت دیدار تهی ... روح درکیتیں منی چه نور رخسارا تهی ... چوں کناں تعریفء تهیگا چی گوشاں وصفا تهی ... دیدگانی دیمہیں آ وضحی یاسین تهی ... ربے رحمانے کلاما وہدیکے واناں مدام ... سر منی جهلیں همودا یثربے شهرے تها ... وہدین گنداں آ دیار و کوچه و بازارا تهی ... وہدین من گنداں بقیع خاک و گلزارا تهی ... آ گلستانے تها که تک به تک یاراں تهی ... کیت وشبوییں منارا یثربے شهرے تها ... آ گلیں اصحاب جاها آ مبارک صفہ یا ... من کنا دیدار همودا یثربے شهرے تها ... یار و اصحاباں رسولے من گوشاں صد مرحبا ... ثابتے کت جانثاری یثربے شهرے تها ... من بباں داخل همودا روضہے پاکے تها ... واناں من په تو درودا یثربے شهرے تها ... ای کے تو مجنونے دابا لکگهے شعراں وتی ... روچ و شپ تو چارگهے آ قسمتے بهرا وتی ... هیں تهی واب بیت حقیقت ای مظفر گوش دار ... تو گریوانا روانے یثربے شهرے تها شعر از: مظفرحسین