دانلود نغمۀ «لطه أغنی» با صدای مسوت کرتیس
Download « Li Taha Ughanni » song by Mesut Kurtis

لطه أغنی - مسوت کرتیس

لطه أغنی موسیقی پاپ
LI TAHA UGHANNI

«لطه أغنی»، نغمه‌ایست به زبان عربی از آلبوم بلغ العلی. این اثر فاخر در سال 1398 توسط مسوت کرتیس، خوانندۀ نام‌آشنا با لحنی دلنشین ارائه شده است. نغمۀ «لطه أغنی» که متن آن در ادامه درج شده است، سرودۀ «شاعر ناشناس» است.

  • ارسال‌شده در 1401/2/17 توسط ابوطاها سربازی
  • دفعات بازدید: 354

متن نغمه

لطه أُغني و أشدو بفني ... لطه أُغني و أشدو بفني ... و أُهديه حبي و عطري و فُلّي ... لأني بروحي عليه أُصلي ... له نبض حرفي و لحني و عزفي ... فمن لي شفيعٌ سواه فمن لي ؟ ... له نبض حرفي و لحني و عزفي ... فمن لي شفيعٌ سواه فمن لي ؟ ... لأني بروحي عليه أُصلي ... صلى الله عليك يا حبيب الله ... صلى الله عليك يا رسول الله ... صلى الله عليك يا حبيب الله ... صلى الله عليك يا نبي الله ... فما بين حائي و ما بين بائي ... أذوب اشتياقًا فيمتد ظلّي ... فما بين حائي و ما بين بائي ... أذوب اشتياقًا فيمتد ظلّي ... لأني بروحي عليه أُصلي ... صلى الله عليك يا حبيب الله ... صلى الله عليك يا رسول الله ... صلى الله عليك يا حبيب الله ... صلى الله عليك يا نبي الله ... إلهي و جاهي عظيمَ الرجاء ... لرؤية طه قد اشتقت كلي ... إلهي و جاهي عظيمَ الرجاء ... لرؤية طه قد اشتقت كلي ... لأني بروحي عليه أُصلي ... لطه أُغني و أشدو بفني ... لطه أُغني و أشدو بفني ... و أُهديه حبي و عطري و فُلّي ... لأني بروحي عليه أُصلي ... لطه أُغني و أشدو بفني ... لطه أُغني و أشدو بفني ... و أُهديه حبي و عطري و فُلّي ... لأني بروحي عليه أُصلي شعر از: شاعر ناشناس