دانلود نغمۀ «مسیر زندگی» با صدای بهنام برباش
Download « » song by Behnam Barbash

مسیر زندگی - بهنام برباش

مسیر زندگی دارای دُف

«مسیر زندگی»، نغمه‌ایست به زبان فارسی از آلبوم تک نغمه ها. این اثر فاخر در سال 1398 توسط بهنام برباش، خوانندۀ نام‌آشنا با لحنی دلنشین ارائه شده است. نغمۀ «مسیر زندگی» که متن آن در ادامه درج شده است، سرودۀ «عارف دهمرده» است.
با همراهی و همخوانی فریبرز زمانی

  • ارسال‌شده در 1401/6/25 توسط ابوطاها سربازی
  • دفعات بازدید: 259

متن نغمه

در مسیر زندگی صابر شدن ... حمدگویان بنده ای شاکرشدن ... لحظه لحظه بازبان ذاکر شدن ... بهر فرمان خدا حاضر شدن ... بنده را از جانبِ حق نعمت است ... فقرخود راگر زکس پنهان کنی ... با نماز آلام خود درمان کنی ... آیه ای را حفظ، از قرآن کنی ... یا گنه با توبه ای جبران کنی ... این برایت بهتر از هر دولت است ... گر نخواهی حاجتی غیر از خدا ... دعوت حق رادهی چون مصطفی ... ره گزینی از ره باطل جدا ... در وجودت باشد ار شرم و حیا ... این برایت آیه های عزت است ... حرف خود را هر کجا سنجیده گو ... عیب مردم را نفرما جستجو ... یا که با جاهل مکن تو گفتگو ... باش، با امیال نفسانی عدو ... شک مکن اندر وجودت حکمت است ... لحظه ای با خویشتن اندیشه کن ... فکر و چاره از بن و از ریشه کن ... گرگ اعمالت برون از بیشه کن ... نفس شهوانی درون شیشه کن ... غیر از این جانا برایت ذلت است ... خانه ی دل گر چراغانی کنی ... عشق و ایمان را تومهمانی کنی ... مور اگرباشی سلیمانی کنی ... زندگی با‌ نور قرآنی کنی ... سرفرازی در مسیر وحدت است ... تا نیامد سوی تو بانگ اجل ... حرف الله و رسولش کن عمل ... با دعا تقدیر خود گردان بدل ... زندگی گرددبه کامت چون عسل ... تا بخواهی رحمت است و رحمت است شعر از: عارف دهمرده