دانلود نغمۀ «قرآن بخوان» با صدای عبدالستار سماک
Download « Quran Bekhan » song by Abdussatar Sammak

قرآن بخوان - عبدالستار سماک

قرآن بخوان مؤثرات
QURAN BEKHAN

«قرآن بخوان»، نغمه‌ایست به زبان فارسی از آلبوم تک نغمه ها. این اثر فاخر در سال 1392 توسط عبدالستار سماک، خوانندۀ نام‌آشنا با لحنی دلنشین ارائه شده است. نغمۀ «قرآن بخوان» که متن آن در ادامه درج شده است، سرودۀ «شاعر ناشناس» است.

  • ارسال‌شده در 1401/8/5 توسط ابوطاها سربازی
  • دفعات بازدید: 347

متن نغمه

با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان ... تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان ... رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است ... می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان ... ای بشر، یاد خدا، آرامش دل می دهد ... دردمندان را بود قرآن دوا، قرآن بخوان ... گفت پیغمبر که سعادت در ره قرآن بود ... تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان ... دامها گسترده شیطان، در مسیر عمر تو ... تا که ایمن باشی از این دامها، قرآن بخوان ... این که روحت خسته از غم های این دنیا بود ... می کند قرآن تو را از غم رها، قرآن بخوان ... سنت احمد ز قرآنش نمی گردد جدا ... تا بیابی معنی این نکته را، قرآن بخوان ... نسخه قرآن به دستورالعمل دارد نیاز ... تا که توفیق عمل یابی دلا، قرآن بخوان شعر از: شاعر ناشناس