دانلود نغمۀ «توبه» با صدای عبدالله جاسمی
Download « » song by Abdullah Jasemi

توبه - عبدالله جاسمی

توبه مؤثرات

«توبه»، نغمه‌ایست به زبان فارسی از آلبوم تک نغمه ها. این اثر فاخر در سال 1397 توسط عبدالله جاسمی، خوانندۀ نام‌آشنا با لحنی دلنشین ارائه شده است. نغمۀ «توبه» که متن آن در ادامه درج شده است، سرودۀ «خانم صالحی نژاد» است.

  • ارسال‌شده در 1401/9/9 توسط ابوطاها سربازی
  • دفعات بازدید: 725

متن نغمه

توبه زمعاصی بُکُن ای دوست همین روز ... فردا که اجل سر برسد،هیچ ثمری نیست ... ما قبل تو رفتند زدنیا به تو عبرت ... اَندَر گذر عمر تو را يك نظری نیست! ... گه گاهی به پرونده‌ی اعمال نظر کن ... شايد كه زاخلاص در آن هيچ اثری نیست ... هر شب به ترازو بگذار نیک و بدت را ... این دستور شرع‌ست ودرآن هیچ ضرری نیست ... بی توبه و بی توشه اگر رفتی از اینجا ... آنجا به جز افسوس وفغان و شرری نیست ... روزی که بیاید ملک الموت به سویت ... نه راه فراری ونه هیچ راه دری نیست ... روحت بکشد در نظر اهل و عیالت ... در گور به جز اعمال صالح سپری نیست ... چند روز بگریند به حالت کس و کارت ... جز صاحب اموال و میراث بری نیست ... شاهی چه گدا تا ته گورت برسانند ... برتن کفنی داری، زمالت خبری نیست شعر از: خانم صالحی نژاد